Carport vergunning

Wanneer een vergunning aanvragen? Gelukkig kunnen we je al meteen melden dat een vergunning voor carports zelden nodig is en dat je in normale omstandigheden vrijwel altijd een carport kan plaatsen zonder vergunning of meldingsplicht. Toch moet je in sommige gevallen wel een vergunning aanvragen. Wij hebben hieronder alles zo nauwkeurig mogelijk opgesomd, zodat je helemaal zeker kan zijn of jij al dan niet een vergunning nodig hebt. Toch nog twijfels? Vraag het dan voor alle zekerheid nog even na bij de gemeente.

Geen carport vergunning nodig

Het belangrijkste eerst! Wanneer heb je geen vergunning nodig voor je carport te zetten?

  • De carport heeft een maximale hoogte van 3 meter.
  • De carport staat in een omgeving van maximaal 30 meter van de woning.
  • Het bijgebouw staat op minstens 1 meter van de perceelgrens opgesteld (de perceelgrens mag niet worden verandert).
  • In totaal is er nog niet meer dan 40 vierkante meter aan bijgebouwen gebouwd op jouw perceel.
  • Indien de carport bij een waterloop wordt geplaatst, moet deze op een afstand van minstens 5 meter worden gezet.

Worden een of meer punten van hierboven overschreden? Dan is er meldingsplicht!

Natuurlijk zouden regels geen regels zijn als er geen uitzonderingen waren! Carports mogen niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, oeverzones die in het bekkenbeheersplan staan vermeld of in omgevingen die in lokale plannen staan beschreven.

Architect nodig voor carport?

Een architect inschakelen voor een carport (of ander bijgebouw/overkapping) te bouwen is slechts zelden nodig. Mocht je van plan zijn om meer dan 40 vierkante meter aan bijgebouwen te bouwen en/of als de kroonlijsthoogte meer is dan 3 meter en/of als de nokhoogte hoger is dan 4,5 meter en/of als er stabiliteitsproblemen of constructieproblemen zouden volgen uit de bouw van de carport, dan is een architect wel noodzakelijk.

Welke procedure is nodig?

In de enkele gevallen waarbij het nodig is om een vergunning aan te vragen of een architect in te schakelen moet je bij de gemeente aankloppen. Dit gaat uiteraard gepaard met een bepaalde procedure.

Copyright © 2002-2020 CarportInfo.nl - alle rechten voorbehouden